Vejledninger

Når du har et stillads, stige eller andet er det vigtigt at have en vejledning. Du bør i øvrigt altid have din stilladsvejledning på dig eller i umiddelbar nærhed af stilladset. 

Vejledninger på andre nordiske sprog