Garantier

Hos JUMBO ydes forskellige garantier på forskellige perioder. Fælles for garantierne er at det er fabriksgarantier mod produktfejl.

1 års garanti

På produkter produceret på vores udenlandske fabrikker og underleverandører ydes mellem 1 og 3 års fabriksgaranti.

BEMÆRK: Alle garantier (1, 3 og 10 års) er fabriksgarantier mod produktionsfejl, excl. fragt til og fra JUMBO Stillads A/S, Kolding.

3 års garanti

På produkter produceret på vores udenlandske fabrikker og underleverandører ydes mellem 1 og 3 års fabriksgaranti.

BEMÆRK: Alle garantier (1, 3 og 10 års) er fabriksgarantier mod produktionsfejl, excl. fragt til og fra JUMBO Stillads A/S, Kolding.

10 års garanti

10 års fabriksgaranti er standard på alle alu-produkter produceret på JUMBOs fabrik i Kolding – bla. rulle-, folde- & facadestilladser.

BEMÆRK: Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads bortfalder garanti, ansvar og godkendelse.

Stiger

Vi producerer og forhandler forskellige stigeserier til alt slags arbejde. Nedenfor kan du se hvad de forskellige mærkater på stiger betyder.

Super Proff stige

Stiger i kategorien Super Proff er produceret i den højeste Proff-kvalitet og er egnet til dagligt brug i minimum 3 år (ca. 10000 op- og nedstigninger). På alle Super Proff stiger ydes der 3 års fabriksgaranti mod produktionsfejl.

Super Proff stiger anbefales til håndværkere og industri.

Giant

Stiger i kategorien Giant er produceret i den højeste Proffkvalitet og er egnet til dagligt brug i minimum 3 år (ca. 10000 op- og nedstigninger). På alle Giant stiger ydes der 3 års fabriksgaranti mod produktionsfejl.

Giant stiger anbefales til håndværkere og industri.

Pro Classic

Stiger i kategorien Pro Classic er produceret i den højeste Proff-kvalitet og er egnet til dagligt brug i minimum 10 år (ca. 30000 op- og nedstigninger). På alle Pro Classic stiger ydes der 10 års fabriksgaranti mod produktionsfejl.

Pro Classic stiger anbefales til håndværkere og industri.

Proff

Stiger i kategorien Proff er produceret i høj Proff-kvalitet og er egnet til dagligt brug i minimum 1 år (ca. 3000 opog nedstigninger). På alle Proff stiger ydes der 1 års fabriksgaranti mod produktionsfejl.

Proff stiger anbefales til håndværkere og industri.

Hobby

Stiger i kategorien Hobby, er produceret i Hobby-kvalitetog er egnet til ugentligt brug i minimum 1 år (ca. 1000 op- og nedstigninger). På alle Hobby stiger ydes der 1 års fabriksgaranti mod produktionsfejl.

Hobby stiger anbefales til den private bruger.

STILLADS

Hos JUMBO Stillads A/S producerer og forhandler vi hovedsageligt stilladser til professionelt brug – men vi har også et udvalg til brug i hjemmet, hus & have. Nedenfor kan du se hvordan disser er mærket og hvad forskellen er.

Proff

Stilladser i kategorien Proff er produceret i højeste Proffkvalitet og er egnet til daglig brug i op til 10 år. På Proff stilladser ydes der op til 10 års fabriksgaranti mod produktionsfejl.

Proff stilladser anbefales til håndværkere og industri.

Hobby

Stilladser i kategorien Hobby er produceret i Hobby-kvalitet og er egnet til ugentligt brug i minimum 1 år. På alle Hobby stilladser ydes der 1 års fabriksgaranti mod produktionsfejl.

Hobby stilladser anbefales til den private bruger.

Certificeringer

En stor del af vores produkter er certificeret i henhold til gældende EU-normer. Normerne indeholder typisk retningslinjer for udfærdigelsen af produktet, krav til styrke og holdbarhed samt hvorledes dette skal testes. En certificering skal udfærdiges af et akkrediteret institut – hos JUMBO Stillads A/S anvender vi TÜV i Tyskland og RISE i Sverige. Certificering er din sikkerhed for at vores produkter lever op til kravene, samt at vi leverer er konsistent kvalitetsprodukt. Nogle af vores leverandører kan anvende andre institutter, ligesom nogle produkter kan have andre nationale certificeringer.

 Nedenfor kan du se en kort beskrivelse af de forskellige normer.

EN131

EN131 er normen for stiger på det europæiske marked. Normen er opdelt i kapitel 1-7 – nogle af dem er generelle foreskrifter, beskrivelse af testmetoder osv. mens andre dækker bestemte typer af stiger (se de efterfølgende forklaringer) 

EN131-6

EN131 er normen for stiger på det europæiske marked. Kapitel 6 (EN131-6) er specifikt møntet på teleskopstiger

EN131-7

EN131 er normen for stiger på det europæiske marked. Kapitel 7 (EN131-7) er specifikt møntet på  platformsstiger

HD1000

Ældre norm for facadestilladser som består af præfabrikerede elementer. Normen beskriver materialer, dimensioner, krav til styrke og holdbarhed samt hvordan dette skal testes i forhold til certificeringen.

EN10223-7

EN10223 er normen for ståltråd og trådprodukter til hegn. Kapitel 7 (EN10233-7) omhandler svejste ståltrådspaneler til hegn og er den norm vores byggepladshegn for eksempel er certificeret efter. Normen beskriver materialer og diverse krav til udforming og styrke, samt test heraf.

EN12810

EN12810 er den europæiske norm for facadestilladser lavet af præfabrikerede elementer. Normen beskriver materialer, dimensioner, krav til styrke og holdbarhed samt hvordan dette skal testes i forhold til certificeringen.

EN1004

EN1004 er normen for rullestilladser på det europæiske marked. I normen beskrives materialer, dimensioner, tilladte belastninger, sikkerheds- og ydeevnekrav, samt hvordan dette skal testes  i forhold til certificeringen.

EN14183

EN14138 er normen for stigetaburetter, skamler, osv. på det europæiske marked. Normen beskriver designkarakteristika, dimensioner, materialer samt krav til styrke og hvorledes dette skal testes  i forhold til certificeringen. Dækker ikke stiger som defineret i EN131.

EN61478

EN61478 er en europæisk norm for stiger af isolerende materiale. Den beskriver krav og  testmetoder i forhold til arbejde i nærheden af strømførende installationer o.l.

CEI EN 50528

CEI EN50528 er en europæisk standard for transportable stiger fremstillet med vanger af ikke ledende materialer. Denne supplering til EN 131 certificeringen sikrer at man kan anvende stigen nær, men ikke direkte på strømførende systemer og installationer. Giver tilstrækkelig isoleringseffekt under 1000 C.A. – 1500V C.C.