Hvem er JUMBO?

JUMBO Stillads A/S

JUMBO Stillads A/S udvikler, producerer og forhandler stilladser, stiger og tilknyttede produkter i aluminium, stål og træ. Vores hovedprodukt er det fleksible stillads-system i aluminium,som indgår i JUMBOs rulle-, facade- og foldestilladser.

Den fælles værdi for produkterne er styrke og intelligens – symboliseret af JUMBOs logo, den røde elefant. Dette bekræftes af en 10 års garanti på alle JUMBOs aluminiumsstilladser, der produceres på JUMBOs fabrik i Kolding, Danmark.

JUMBO ligger i Kolding i det sydøstlige Jylland. Det er her vores administration, lager og danske produktionsanlæg er beliggende på et samlet areal på 27.000 m2. 

Igennem vores mission, vision og værdier vil vi gerne beskrive hvad JUMBO er og hvad vi gerne vil hen imod samt hvad der har gjort os til dem vi er idag. Gennem disse nåes der en fælles forståelse af essencen af JUMBO.

Mission

Vores mission er at levere stabile og sikre løsninger til professionelle virksomheder i byggebranchen.

Vision

Vi vil være førende leverandør til byggebranchen i Europa.

Værdier

Omdrejningspunktet for vores værdisæt er at give kunden den bedste oplevelse. Dette gøres igennem vores tre vigtigste værdier: Dialog, kvalitet og innovation.
Dialog er nøglen til samarbejde. Samarbejde med forhandlere, såvel som medarbejderne imellem. Vi stræber altid efter god kvalitet. Ikke kun i vores produkter, men over hele linjen fra kundeservice til markedsføring. Innovation er drivkraften for nå vores vision. Hvilket er grundlaget for virksomhedens vækst, da vi altid kan udvikle på vores løsninger men også vores interne processer.

Danmarks største fabrikant af stilladser og stiger, og en vigtig spiller på det europæiske marked.

Produktion i Danmark

JUMBOs fabrik i Kolding har ved storproduktion & automatiserede processer skåret ned på driftsudgifterne, reduceret produktionstiden og opnået en mere fleksibel produktion.

Vi bruger robotteknologi i vores svejseprocesser. Dette teknologiske udstyr blev installeret af ABB, Panasonic & Fronius. Vores svejserobotter og fiksturer er alle udstyret med to arbejdsstationer og pneumatisk fastgørelse af emner.
Denne opbygning gør det muligt at svejse i en ubrudt cyklus – robotten svejser på en arbejdsplads, mens operatøren placerer et nyt emne på en anden arbejdsplads.

Vi har implementeret Lean produktionsprincipperne. Dette begreb omfatter også effektiv organisering af produktions-arbejdspladser, hvilket giver mange fordele, såsom:

JUMBOs fabrik i Kolding er TÜV certificeret af TÜV NORD. En gang om året udføres der en grundig undersøgelse for at bibeholde denne godkendelse. Blandt de undersøgte parametre er: Inspektion af indgående varer, svejsecertifikater, svejsekvalitet, produktionsmetoder, egenkontrol og inspektion af udgående gods.

JUMBOs fabrik i Kolding har en miljø-godkendelse udstedt af Kolding kommune. Miljøgodkendelsen opstiller visse krav og vilkår mht. drift, kontrol, miljøteknik og miljømæssig vurdering af selskabet. Driften af virksomheden har ikke nogen væsentlig indvirkning på miljøet. JUMBO prioriterer aktivt at minimere, præ-sortere og genbruge affald.

På JUMBOs fabrik i Kolding, Danmark fremstilles der produkter, der udgør ca. 70% af JUMBOs omsætning. 

Produktion i Kina

Ud over JUMBOs fabrik i Danmark, hvor de fleste af vores aluminiumsprodukter fremstilles, er der JUMBOs fabrik i Qingdao, Kina, hvor vi fremstiller de fleste stålprodukter og stiger.

JUMBOs fabrik i Qingdao, Kina er både ISO 9001 og 14001 certificeret. 

ISO 9001 certificeringen sikrer over for kunderne, at vi opfylder de kvalitetskrav, der er angivet af ISO 9001-standarden. I praksis betyder det, at et uafhængigt certificeringsorgan styrer og kontrollerer, at alle vores produktions-procedurer er tydeligt dokumenteret, og altid overholder alle krav.

ISO 14001 certificeringen sikrer korrekt miljøledelse og at vi er i stand til at risikovurdere organisationens miljøforhold og proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig kan vores arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål konkretiseres, målsættes og dokumenteres over for omverdenen.

JUMBOs fabrik i Kina fremstiller JUMBO produkter på en eksklusiv JUMBO licens. JUMBO Stillads A/S har rettighederne til disse produkters design.

På JUMBOs fabrik Kina fremstilles der produkter, der udgør ca. 20% af JUMBOs omsætning.

Internationalt

JUMBO repræsenteres af et forhandlernetværk og samarbejdspartnere i 25 lande verden over. Vores internationale forhandlernetværk og samarbejdspartnere har ekspertise og viden om de løsninger, som JUMBO tilbyder til sikkert arbejde i højden.

Udover vores egne produkter, er vi stolte over at have fået tildelt eksklusiv international distribution af udvalgte produkter af høj kvalitet fra innovative producenter som Little Giant Ladder Systems, Xtend & Climb, Geda Lifts og Heras Mobile Fencing.

Samarbejdet med disse fabrikanter nyder vores internationale forhandlernetværk og partnere godt af, da de, udover vores egne produkter, har adgang til endnu flere innovative produkter. 

Produkter fra disse fabrikanter udgør ca. 10% af JUMBOs omsætning.